Semafor za varovanja zdravja ljudi vizualno obvešča od zelene do vijoličaste barve. Napoved 8 urno povprečje je pomebna za varovanje zdravja ljudi pri nižjih urnih koncentracijah ozona. Prikazujemo tudi napoved ozon po urah za naslednja 2 dni >>

51,5 51,5 54,6 54,6 49,7 49,7 40,9 40,9 19,1 19,1 16,6 16,6 9,9 9,9 16,8 16,8 51,5 54,6 49,7 40,9 19,1 16,6 9,9 16,8
DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije do 110 ug/m3 OBČASNO NEZDRAVO ZA OBČUTLJIVE SKUPINE- 8 urne povprečne koncentracije od 110 do 142 ug/m3* NEZDRAVO ZA OBČUTLJIVE  SKUPINE
- 8 urne povprečne koncentracije od 142 do 172 ug/m3
NEZDRAVO
- 8 urne povprečne koncentracije od 172 do 212 ug/m3
ZELO NEZDRAVO
 - 8 urne povprečne koncentracije večje od 212 ug/m3
Barvna lestvica in nasveti za varovanje zdravja ljudi so povzeti po
EPA Air Quality Index >>
Nenavadno občutljivi posamezniki lahko doživijo dihalne simptome. Nenavadno občutljivi ljudje bi morali razmisliti o omejevanju dolgotrajnega napora na prostem. Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo težkim zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli, in ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo vsem zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo gibanje na prostem.
  *Ciljne letne vrednosti: največja dnevna osemurna srednja vrednost 120 μg/m3 ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)      

Napoved O3 po urah za naslednjih 48ur (zagotavlja NAPOVED).
 
   
  61,1 61,1 72,6 72,6 72 72 87,9 87,9 87,8 87,8 79,4 79,4 72,1 72,1 62,6 62,6 73 73 69,5 69,5 71,9 71,9 66,7 66,7 56,6 56,6 52,4 52,4 71,2 71,2 65,7 65,7 69,2 69,2 75,1 75,1 79,1 79,1 75,5 75,5 44,4 44,4 32,6 32,6 20,3 20,3 24,4 24,4 38,6 38,6 56,4 56,4 54,1 54,1 66,9 66,9 63,8 63,8 56,5 56,5 47,6 47,6 35,6 35,6 48,4 48,4 42,9 42,9 50,1 50,1 45,9 45,9 40,8 40,8 42,3 42,3 56,6 56,6 48,5 48,5 51,5 51,5 54,6 54,6 49,7 49,7 40,9 40,9 19,1 19,1 16,6 16,6 9,9 9,9 16,8 16,8 61,1 72,6 72 87,9 87,8 79,4 72,1 62,6 73 69,5 71,9 66,7 56,6 52,4 71,2 65,7 69,2 75,1 79,1 75,5 44,4 32,6 20,3 24,4 38,6 56,4 54,1 66,9 63,8 56,5 47,6 35,6 48,4 42,9 50,1 45,9 40,8 42,3 56,6 48,5 51,5 54,6 49,7 40,9 19,1 16,6 9,9 16,8
 
NI OPOZORIL
- urne koncentracije do 250 ug/m3*
NEZDRAVO ZA OBČUTLJIVE  SKUPINE SKUPINE
- urne koncentracije od 250 do 330 ug/m3**
NEZDRAVO
- urne koncentracije od 330 do 410 ug/m3
ZELO NEZDRAVO
 - urne koncentracije večje od  410 ug/m3
Barvna lestvica in nasveti za varovanje zdravja ljudi so povzeti po
EPA Air Quality Index>>
Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo težkim zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli, in ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo vsem zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo gibanje na prostem.
*Opozorilna vrednost 1 ura 180 µg/m3. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18). **Alarmna vrednost 1 ura 240 µg/m3. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).    
Merilne podatke iz katerih računamo empirični model napovedi za ozon zagotavlja ARSO.