Semafor za varovanja zdravja ljudi vizualno obvešča od zelene do vijoličaste barve. Napoved 8 urno povprečje  je pomebna za varovanje zdravja ljudi pri nižjih urnih koncentracijah. Lahko si ogledate tudi urno napoved ozon za naslednja 2 dni >>
  69 69 61,3 61,3 57,1 57,1 54,9 54,9 49,6 49,6 52,9 52,9 50,3 50,3 56,5 56,5 69 61,3 57,1 54,9 49,6 52,9 50,3 56,5
DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije do 110 ug/m3 OBČASNO NEZDRAVO ZA OBČUTLJIVE SKUPINE - 8 urne povprečne koncentracije od 110 do 142 ug/m3 * NEZDRAVO ZA OBČUTLJIVE  SKUPINE
- 8 urne povprečne koncentracije od 142 do 172 ug/m3
NEZDRAVO
- 8 urne povprečne koncentracije od 172 do 212 ug/m3
ZELO NEZDRAVO
 - 8 urne povprečne koncentracije večje od 212 ug/m3
Barvna lestvica in nasveti za varovanje zdravja ljudi so povzeti po
EPA Air Quality Index >>
Nenavadno občutljivi posamezniki lahko doživijo dihalne simptome. Nenavadno občutljivi ljudje bi morali razmisliti o omejevanju dolgotrajnega napora na prostem. Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo težkim zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli, in ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo vsem zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo gibanje na prostem.
  * Ciljne letne vrednosti: največja dnevna osemurna srednja vrednost 120 μg/m3 ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)      


Napoved O3 po urah za naslednjih 48 ur (zagotavlja NAPOVED).
 
NI OPOZORIL
- urne koncentracije do 250 ug/m3 *
NEZDRAVO ZA OBČUTLJIVE  SKUPINE SKUPINE
- urne koncentracije od 250 do 330 ug/m3 **
NEZDRAVO
- urne koncentracije od 330 do 410 ug/m3
ZELO NEZDRAVO
 - urne koncentracije večje od  410 ug/m3
Barvna lestvica in nasveti za varovanje zdravja ljudi so povzeti po EPA Air Quality Index >>    Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo težkim zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo težki zunanji napor. Aktivni otroci in odrasli, in ljudje z boleznimi dihal, kot so astma, naj se izogibajo vsem zunanjim naporom, vsi ostali, še posebej otroci, naj omejijo gibanje na prostem.
*Opozorilna vrednost 1 ura 180 µg/m3. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18). **Alarmna vrednost 1 ura 240 µg/m3. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).    
Merilne podatke iz katerih računamo empirični model napovedi za ozon zagotavlja ARSO.