Merilno mesto Ge dolžina Ge širina Nadm višina Danes - ura od do SO2 [ug/m3] O3 [ug/m3] NO2 [ug/m3] CO [mg/m3] PM 2,5 [ug/m3] PM 10 [ug/m3]
Ljubljana Bežigrad 14.512704 46.065497 299 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 7 31 14 0.3 28
LJ Celovška 14.4871 46.0721 305 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 27 23 27
MB center 15.651241 46.558837 270 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 36 30 35
MB Vrbanski plato 15.632095 46.569091 280 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 32 7 35 39
Celje 15.262438 46.234476 240 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 10 23 23 36 41
Murska Sobota 16.1961 46.6525 186.7 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 39 7 29 31
Nova Gorica 13.652398 45.955514 113 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 38 19 14 17
Otlica 13.911566 45.937618 965 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 47
Koper 13.713539 45.542967 56 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 34 14 18
Trbovlje 15.035197 46.138744 265 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 2 29 10 0.7 28
Zagorje 14.996085 46.131074 241 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 3 27 19 32 34
Hrastnik 15.083262 46.143874 290 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 29 30
Novo mesto 15.18206 45.80208 220 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 33 6 35 37
Iskrba 14.86279 45.561461 532 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00
Krvavec 14.538062 46.29768 1742 2020-12-02 09:00 2020-12-02 10:00 76
Merilno mesto Ge dolžina Ge širina Nadm višina Včeraj - datum PM 10 dnevna [ug/m3] PM 2,5 dnevna [ug/m3] SO2 dnevna [ug/m3] SO2 max urna [ug/m3] O3 max urna [ug/m3] O3 max 8urna* [ug/m3] NO2 max urna [ug/m3] CO max 8urna [mg/m3]
Ljubljana Bežigrad 14.512704 46.065497 299 2020-12-01 39 7 23 30 14 54 0.7
LJ Celovška 14.4871 46.0721 305 2020-12-01 45 38 60
MB center 15.651241 46.558837 270 2020-12-01 38 33 52
MB Vrbanski plato 15.632095 46.569091 280 2020-12-01 40 37 34 25 31
Celje 15.262438 46.234476 240 2020-12-01 62 56 4 21 30 18 52
Murska Sobota 16.1961 46.6525 186.7 2020-12-01 50 49 35 30 23
Nova Gorica 13.652398 45.955514 113 2020-12-01 24 19 53 42 77
Otlica 13.911566 45.937618 965 2020-12-01 58 54
Koper 13.713539 45.542967 56 2020-12-01 20 59 49 34
Trbovlje 15.035197 46.138744 265 2020-12-01 47 2 4 37 16 73 1.4
Zagorje 14.996085 46.131074 241 2020-12-01 68 62 4 7 41 17 52
Hrastnik 15.083262 46.143874 290 2020-12-01 39 36
Novo mesto 15.18206 45.80208 220 2020-12-01 50 48 36 16 34
Iskrba 14.86279 45.561461 532 2020-12-01
Krvavec 14.538062 46.29768 1742 2020-12-01 90 86

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka Ur.l. RS, št. 55/2011.
Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.
*Varovanje zdravja ljudi za ozon "O3 max 8urna" velja ciljna vrednost: največja dnevna osemurna srednja vrednost 120 μg/m3 ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18). Barvna lestvica za varovanje zdravja ljudi je povzeta po US Environmental Protection Agency EPA>>