Število prekoračitev 24 urne mejne vrednosti v intervalu od 1.2.2002 0:00:00 do 18.7.2019 9:00:00 je 447. Dnevna povprečja so izračunana iz urnih vrednosti v intervalu od polnoči + 2 uri do polnoči + 2 uri.

Število najdenih zapisov: 6274
Prikazan segment: od 0 do 30

Trdi delci PM10: 24 urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi znaša 50 mikrogramov na kubični meter, presežena je lahko največ 35-krat v koledarskem letu.
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS 55/2011 z dne 8.7.2011).