Število prekoračitev 24 urne mejne vrednosti PM10 v intervalu od 1.2.2002 0:00:00 do 2.12.2020 10:00:00 je 465. Dnevna povprečja so izračunana iz urnih vrednosti v intervalu od polnoči + 2 uri do polnoči + 2 uri.

Število najdenih zapisov: 6749
Prikazan segment: od 0 do 30

Trdi delci PM 10: 24 urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi znaša 50µg/m3, presežena največ 35-krat v koledarskem letu. Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi je 40µg/m3. Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka Ur.l. RS, št. 55/2011.
Letna mejna vrednost za trde delce PM 2,5 znaša 20µg/m3. Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka Ur.l. RS, št. 55/2011.