Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 27 Feb 2024 14:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
METEOROLOŠKI PODATKI iz ekološke postaje Nova Gorica
Temperatura zraka na 2 m 27.2.2024 ob 8:00 uri je 8,8°C
Hitrost in smer vetra na 2m 27.2.2024 ob 8:00 uri je 1,0m/s (3,4km/h) severozahodni veter
Relativna vlažnost na 2 m 27.2.2024 ob 8:00 uri je 90,3%
Zračni tlak 27.2.2024 ob 8:00 uri je 1003,1hPa
Globalno sončno sevanje - Bilje - 27.2.2024 ob 8:00 uri je 9W/m²
EKOLOŠKI PODATKI iz merilne postaje Nova Gorica
Ozon O3 27.2.2024 ob 8:00 uri je 11,6 µg/m³
Dušikov dioksid NO2 27.2.2024 ob 8:00 uri je 61,5 µg/m³
Dušikov monoksid NO 27.2.2024 ob 8:00 uri je 45,1 µg/m³
Dušikovi oksidi skupaj NOx 27.2.2024 ob 8:00 uri je 130,5 µg/m³
Delci PM10 27.2.2024 ob 8:00 uri je 11,5 µg/m³


Napoved ozon Nova Gorica>>                                 Napoved ozon Koper >> 

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje